tubertini

sensas

rerija  

salmo

ecowood

 galvakablis 2

 

 

KLUBASKIBKIT Žiemos taurė 2017

Varžybos įvyks sausio 29 d., sekmadienį, Kėdainių rajone, Akademijos tvenkinyje.

 

Varžybų organizatorius ir prizų steigėjas - klubaskibkit.lt


1. Bendrosios nuostatos:

2017 m. sausio 29 d. įvyksiančios „KLUBASKIBKIT.LT žiemos taurė 2017“ poledinės žūklės varžybos (toliau – varžybos) yra viešosios asociacijos KIBKIT.LT organizuojamas renginys. Jo tikslas – išaiškinti stipriausius poledinės žūklės mėgėjus asociacijos ir tinklalapio narių bei lankytojų tarpe bei skatinti ir plėtoti poledinės žūklės mėgėjų bendravimą ir bendradarbiavimą.

Pagrindiniai uždaviniai:

Pritraukti į varžybas kuo daugiau dalyvių;
sudaryti sąlygas pasidalinti patirtimi;
skatinti tausoti gamtą ir žuvų išteklius.

Varžybos organizuojamos ir vykdomos laikantis Mėgėjiškos žvejybos vidaus vandenyse taisyklėmis (toliau – MŽVVT) ir šiame punkte esančių nuostatų.

2. Varžybų organizavimas ir vykdymas.

Organizatoriai.
2017 m. sausio 29 d. įvyksiančias varžybas organizuoja viešoji asociacija „KLUBASKIBKIT.LT“. Organizacinius darbus atlieka asociacijos nariai. Organizatoriai yra atsakingi už vietos varžyboms parinkimą ir paskelbimą, starto mokesčio surinkimą ir jo administravimą, varžybų dalyvių registravimą, etapo dienotvarkės paskelbimą, laimikių svėrimą ir rezultatų fiksavimą bei paskelbimą, apdovanojimų parengimą ir įteikimą, rezultatų paskelbimą www.klubaskibkit.lt internetiniame puslapyje. Varžybose dalyvaujantys organizatoriai vykdo teisėjų funkcijas ir nagrinėja dalyvių skundus bei apeliacijas. Organizatoriai gali taikyti sankcijas MŽVVT arba šių nuostatų pažeidėjams.

Dalyviai.
Varžybose gali dalyvauti visi pilnamečiai asmenys ir nepilnamečiai nuo 16 m., jeigu kartu dalyvauja vienas iš tėvų, sumokėję starto mokestį. Varžybos komandinės, komandą sudaro 2 meškeriotojai, komanda privalo turėti pavadinimą. Išankstinė dalyvių registracija vykdoma specialioje www.klubaskibkit.lt forumo temoje pavadinimu „KLUBASKIBKIT.LT žiemos taurė 2017“, nuoroda:

http://klubaskibkit.lt/diskusijos/susitikimai/151-klubaskibkit-lt-ziemos-taure-2017

Registruotis galima ir atvykus į varžybų vietą arba telefonu 8-655-21103. Etapo starto vietoje vykdomas vardinis dalyvių ir komandų registravimas. Vardiniame dalyvių sąraše įregistruoti ir starto mokestį sumokėję dalyviai yra visateisiai varžybų dalyviai.

Varžybų data ir vieta.
Varžybos įvyks sausio 29 d., sekmadienį, Kėdainių rajone, Akademijos tvenkinyje. Nuoroda žemėlapyje:

http://www.maps.lt/map/default.aspx?lang=lt#obj=490585;6140718;Pa%C5%BEym%C4%97tas%20ta%C5%A1kas;&xy=490622,6140698&z=1000&lrs=orthophoto,hybrid_overlay,vector_2_5d,stops,zebra

Varžybų vykdymas.
Varžybų dalyviai varžysis dviejose telkinio vietose po 2,5 valandos, darant 1 valandos pertrauką. Varžybose bus apdovanotas didžiausią žuvį sugavęs meškeriotojas, tad prašome visus dalyvius, kurie mano, jog jų laimikis gali pretenduoti į didžiausios žuvies titulą, paminėti apie tai prieš paduodant sverti laimikį.

Starto mokestis.
Starto mokestį sumoka visi prisiregistravę ir varžybose dalyvaujantys dalyviai. [b]Starto mokesčio dydis - 12 eurų komandai.[/b] Starto mokestis mokamas prieš varžybas vykdant vardinę dalyvių registraciją. Starto mokestį renka ir administruoja organizatoriai. Lėšos, surinktos iš starto mokesčio, skiriamos varžybų apdovanojimams bei išlaidoms, susijusioms su varžybų organizavimu. Tai yra vienintelė starto mokesčio paskirtis ir jokiems kitiems reikalams surinktos lėšos negali būti naudojamos.

3. Taisyklės

Varžybų dalyviai privalo laikytis MŽVVT.
Varžybose draudžiama kitų dalyvių pagalba/komandinė taktika.
Kiekvienas varžybų dalyvis privalo turėti vieną vėliavėlę. Ji skirta atsarginės eketės pasižymėjimui.
Vienu metu galima naudoti ne daugiau nei vieną poledinės žūklės įrankį su viena avižėle. Avižėlės ilgis be kabliuko ne didesnis kaip 15 mm.
Varžybose leidžiama gaudyti viena meškere, atsarginių meškerių kiekis neribojamas.
Leidžiama naudoti bet kokius gyvus masalus ir jaukus, išskyrus gyvas/negyvas žuvytes. Jaukų kiekis neribojamas.
Varžybų metu pagautos lydekos yra įskaitinės, jeigu lydekos ilgis yra didesnis nei 45 cm.
Varžybų metu dalyvio grąžtas arba peikena turi būti vertikalioje padėtyje – tai daroma dėl dalyvių saugumo.
Prieš varžybas visų dalyvių žvejybinės dėžės bus patikrintos siekiant užtikrinti sąžiningą kovą.
Bet kokie MŽVVT ir šių nuostatų pažeidimai varžybų metu nėra toleruojami. Dalyviai, akivaizdžiai pažeidę MŽVVT arba šiuos nuostatus, gali būti diskvalifikuojami iš varžybų. Kitais atvejais dėl sankcijų taikymo sprendžia organizatoriai arba visi varžybų dalyviai.

Draudžiama:
varžybų metu naudoti echolotus.
žvejoti arčiau nei 5 m nuo kito dalyvio ar jo pažymėtos eketės.
dėti žuvį ant sniego. Tam tikslui kiekvienam varžybų dalyviui bus išdalinti specialūs maišeliai su dalyvio numeriu.
varžybų metu vartoti alkoholinius gėrimus, trukdyti kitiems varžybų dalyviams.

4. Sankcijos už pažeidimus:

Už bet kurį taisyklių nesilaikymo punktą varžybų dalyvis baudžiamas įspėjimu. Surinkus 2 įspėjimus dalyvis šalinamas iš varžybų.
Jeigu dalyvis pristato sverti žuvį, pagautą ne varžybų metu, arba ne savo pagautą žuvį – jis diskvalifikuojamas iš varžybų.

5. Rezultatų skaičiavimo ir vietų nustatymo tvarka.

Užskaitomos ir sveriamos visos varžybų metu dalyvių pagautos žuvys, kurios atitinka MŽVVT numatytus leistino dydžio bei jų gaudymo draudimo reikalavimus. Komandos vieta etapuose nustatoma pagal abiejų komandos dalyvių surinktų baudos taškų skaičių. Komandos nario užimta vieta etape nustatoma pagal pagauto laimikio svorį. Dalyvis, kurio pagautas laimikis sektoriuje sveria daugiausia, užima pirmąją vietą sektoriuje, t.y. gauna 1 baudos tašką. Atitinkamai pagal žuvies svorį yra skiriami baudos taškai kitiems sektoriaus dalyviams. Galutiniai varžybų rezultatai skaičiuojami sudėjus abiejų etapų baudos taškus. Kuo mažiau baudos taškų - tuo aukštesnė galutinė užimta vieta. Jeigu baudos taškų suma vienoda – aukštesnę vietą užima komanda, kurios pagautos žuvies svoris per abu turus didesnis. Nugalėtoju skelbiama komanda, surinkusi mažiausiai baudos taškų per abu turus. Didžiausios žuvies nominacijos nugalėtoju skelbiamas meškeriotojas, kurio žuvis svers daugiausiai.

6. Dienotvarkė:

8.00 Renkamės, registruojamės
9.00 Varžybų pradžia
11.30 Pirmo etapo pabaiga
Pertrauka, šilta arbata, tarpinių rezultatų suvedimas, greičiausio gręžėjo konkursas.
12.30 Antrojo turo pradžia
15.00 Varžybų pabaiga
15.30-16.00 Apdovanojimai, vaišinimasis karšta sriuba

DĖMESIO! Akademijos tvenkinys yra išnuomotas Kėdainių MŽD. Leidimu jame žvejoti dalyvis pasirūpina pats. Dviejų dienų trukmės leidimo kaina - 1,40 €, leidimą galite įsigyti https://alis.am.lt/actionFishingApplicationNew.action;jsessionid=A7296C813848BC8465D85364854D2BC7?fishingPermitType=2 svetainėje arba PERLAS terminaluose. 

P.S. Organizatoriai pasilieka teisę dėl nesaugaus ledo ar blogo privažiavimo varžybų nevykdyti arba perkelti į kitą telkinio vietą. Jeigu bus kokių nors pasikeitimų, apie tai paskelbsime sausio 25 d.