tubertini

sensas

rerija  

salmo

ecowood

 galvakablis 2

 

 

Apie mus

 

Klubo tikslai:
• vienyti Lietuvos žmones, propaguojančius sportinę bei mėgėjišką žūklę, bendrai veiklai;
• populiarinti sportinę bei mėgėjišką žūklę;
• koordinuoti savo narių veiklą, atstovauti jų interesams ir juos ginti valstybinėse institucijose, nacionalinėse bei tarptautinėse organizacijose ir kt.;
• skatinti Klubo narių naudingą ir konstruktyvią veiklą;
• didinti asociacijos narių kompetenciją ir kvalifikaciją.
Klubo uždaviniai:
• prisidėti prie aplinkosaugos, žuvisaugos, žuvivaisos, žuvų išteklių panaudojimo bei mėgėjiškos žūklės tvarkos gerinimo Lietuvos Respublikoje;
• teikti siūlymus ir bendradarbiauti su valstybinėmis, savivaldos institucijomis bei kitomis organizacijoms, formuojančiomis ir įgyvendinančiomis žuvisaugos, žuvivaisos, žuvų išteklių panaudojimo bei mėgėjiškos žūklės tvarkos principus;
• rengti paskaitas, seminarus, diskusijas, kursus bei praktinius užsiėmimus mėgėjiškos ir/ar sportines žūklės, gamtosaugos, ichtiologijos, žūklės kultūros, gamtos išteklių eksplotavimo, racionalaus panaudojimo ir kitomis aktualiomis klubo nariams temomis;
• organizuoti ir dalyvauti sportinės bei mėgėjiškos žūklės varžybose, turnyruose ir siekti aukštų rezultatų. Dalyvaujant tarptautinėse varžybose tinkamai atstovauti Lietuvai;
• propaguoti aukštą žūklės kultūrą, prisidėti prie žuvų išteklių saugojimo ir atstatymo;
• nuomoti žūklės plotus bei organizuoti jų priežiūrą;
• bendradarbiauti su įvairiomis Lietuvos bei užsienio bendruomenėmis, draugijomis, organizacijomis, asociacijomis užsiimančiomis panašia veikla, dalintis gerąja patirtimi, plėsti savo veiklos sritis ir galimybes;
• rengti ir leisti mokslinius, praktinius, metodinius ir kitus leidinius;
• ieškoti finansinių šaltinių Klubo administracinės struktūros sukūrimui ir veiklos vykdymui; rengti ir dalyvauti Europos Sąjungos Nacionalinės paramos ir kitų programų finansuojamuose projektuose;
• vykdyti kitą veiklą nedraudžiamą Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo bei kitų galiojančių teisės aktų.
Galime pasidžiaugti, kad žvejų klubas „KIBKIT.LT“ per vienerius metus sugebėjo nuveikti daugybę darbų: organizuoti varžybas, aktyviai dalyvauti kitų klubų veikloje, rašyti siūlymus aplinkos ministerijai dėl mėgėjiškos bei verslinės žūklės taisyklių pakeitimo, džiuginti žūklės žurnalų ir forumų skaitytojus įdomiais straipsniais. Patyrę klubo žvejai ištisus metus dalijosi patirtimi įvairiuose forumuose.
Per 2012 - uosius, mūsų klubas surengė net 7 žūklės varžybas:
1. Kibkit.Lt žieminė taurė, 2012.02.12, Kėdainių raj. Bublių tv. 23 dalyviai.
2. Karšis 2012, 2012.04.28-29, Gėgės ir Nemuno santaka, 40 dalyvių.
3. Pavasarinė Kibkit.lt taurė 2012, 2012.05.19, Aristavos Mažojo Malčiaus tvenkinys, 24 dalyviai.
4. Kibkit.lt vaikų varžybos 2012, 2012.07.29, Kėdainių raj. Bublių tv. 20 dalyvių.
5. Rudeninė Kibkit.lt taurė 2012, 2012.10.13, Jurbarko raj. Nemunas, 35 dalyviai.
6. Jo didenybė ŠAMAS 2012, 2012.08.25-26, Alytaus raj., Ryliškių km. Apylinkėse. 25 dalyviai.
7. Draugiškos spiningavimo varžybos, 2012.11.18, Kėdainių raj. Aristavos tv. 24 dalyviai.
Žvejų klubas „KIBKIT.LT“ taip pat labai prisidėjo prie tokių grandiozdinių renginių organizavimo, kaip: Feeder Cup Lithuania 2012 ir Elektrėnų kanalo aplinkos tvarkymo.
Ateinančiais metais planuojama dar daugiau įvairių renginių, taip pat planuojame išbandyti naujas varžybų formas, kurios dar nėra propoguojamos Lietuvoje, daugiau užsiimti su vaikais, jaunimu, padaryti tradicija vaikų varžybas, organizuoti gamtos švarinimo akcijas, pritraukti daugiau naujų žmonių į šią veiklą, parodant, kad gamta - tai antri žmogaus namai, tuo pačiu ugdant piliečius, kad gamtą po savęs turime palikti švarią, skatinti tausoti žuvų išteklius ir vadovautis šūkiu: pagavai - paleisk!